Hendrikx projectmanagement en advies | Overige Projecten - Hendrikx projectmanagement en advies in gebiedsontwikkeling
Hendrikx projectmanagement en advies is actief in de gebieds- en projectontwikkeling. Ontwikkelingen op het gebied van bedrijventerreinen, woningbouw, glastuinbouw en recreatie zijn bij mij in goede handen.
projectmanagement gebiedsontwikkeling, projectmanager gebiedsontwikkeling, projectdirecteur gebiedsontwikkeling, projectleider gebiedsontwikkeling, adviseur gebiedsontwikkeling, projectmanagement bedrijventerrein, projectmanager bedrijventerrein, projectdirecteur bedrijventerrein, projectleider bedrijventerrein, adviseur bedrijventerrein, directeur bedrijventerrein, projectmanagement woningbouw, projectmanager woningbouw, projectdirecteur woningbouw, projectleider woningbouw, projectmanagement woningbouwlocatie, projectmanager woningbouwlocatie, projectdirecteur woningbouwlocatie, projectleider woningbouwlocatie, adviseur woningbouwlocatie, projectmanagement glastuinbouw, projectmanager glastuinbouw, projectleider glastuinbouw, projectmanagement recreatie ontwikkeling, projectmanager recreatie ontwikkeling, projectleider recreatie ontwikkeling, adviseur recreatieontwikkeling, projectmanagement locatieontwikkeling, projectmanager locatieontwikkeling, projectdirecteur locatieontwikkeling, projectleider locatieontwikkeling, adviseur locatieontwikkeling, Bas Hendrikx, optimalisatie grondexploitatie, optimalisatie grex, ervaren projectleider, ervaren projectmanager, ervaren projectdirecteur, ervaren gebiedsontwikkelaar, logistiek, plan en project, Arcadis, BRO, gebiedsontwikkeling, ontwikkeling bedrijventerrein, ontwikkeling woningbouwlocatie, ontwikkeling woningbouw, ontwikkeling glastuinbouw, ontwikkeling glastuinbouwlocatie, projectmanager ontwikkeling gebied, projectmanager ontwikkeltraject, projectmanager ruimtelijke ordening, projectleider ontwikkeltraject, DOP Leveroy, Dorpsontwikkelinsgplan Leveroy, Leiverse Velden Leveroy, AFC West Brabant, AFC Dinteloord, Nieuw Prinsenland, gebiedsontwikkeling Nederweert, gemeente Leudal, TOM, gebiedsontwikkeling Noord-Brabant, gebiedsontwikkeling Ell, Steenenbampt, SuikerUnie
114
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-114,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-title-hidden,side_area_uncovered_from_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-8.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.9.2,vc_responsive

 

Bosselaar Zuid, Zevenbergen, gemeente Moerdijk

Betreft de ontwikkeling van een woonwijk van 650 woningen in Zevenbergen. Namens de gemeente Moerdijk betrokken als projectleider van deze ontwikkeling van 2019 tot heden.

Dit project is in uitvoering

 

Zevenbergen Oost, Zevenbergen, gemeente Moerdijk

Het project Zevenbergen Oost richt betreft een gefaseerde ontwikkelen van woningbouw in combinatie met infrastructuur. In de eerste fase wordt Markvelden Noord ontwikkeld (450 woningen). Uiteindelijk komen er minimaal 1.000 woningen in het gebied Zevenbergen Oost, over een periode van ongeveer tien jaar. Het project Zevenbergen Oost bestaat naast de gefaseerde woningbouw ook uit de aanleg van de infrastructurele projecten Verlengde Zuidrand en Zuidrandtunnel. Namens de gemeente Moerdijk betrokken als projectleider van deze ontwikkeling van 2021 tot heden.

Dit project is in voorbereiding

 

Herontwikkeling Maasdal Velden

Het betreft een herontwikkeling van een glastuinbouwlocatie naar woningbouwlocatie in het winterbed van de Maas in Velden (gemeente Venlo). Door dit project zal in totaal circa 30ha aan glastuinbouw in het stroomvoerende deel van het winterbed van de Maas verdwijnen. Op deze unieke locatie zullen woningen worden gerealiseerd. Meer info: dromenaandemaas.nl. Namens ontwikkelaar Wayland Developments eindverantwoordelijk en inhoudelijk verantwoordelijk voor de planologisch-juridische ontwikkeling van het gebied, contractvorming met gemeente en civieltechnische voorbereiding en uitvoering. Betrokken van 2011 – 2020.

Dit project is gereed

 

Agro Food Cluster (AFC) West Brabant

Projectmanagement opstellen Provinciaal InpassingsPlan (PIP), exploitatieplan en beeldregieplan AFC West Brabant (Nu: Nieuw Prinsenland) in Dinteloord in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Het betreft de ontwikkeling van 50 ha bedrijventerrein en 250 ha glastuinbouw waarbij gestreefd wordt naar symbiose en samenwerking tussen de planonderdelen. Daarnaast ligt er een uitdagende opgave van landschappelijke inpassing. Betrokken van 2009 tot 2010.

Dit project is in uitvoering.

 

Steenenbampt, Ell, gemeente Leudal

Steenenbampt is een uitleggebied van de kern Ell, in Midden-Limburg. De locatie kan op termijn uitgroeien naar zo’n 150 woningen. De 1e fase omvat circa 80 woningen. Voor het totale project is voor de toenmalige gemeente Hunsel de selectieprocedure verzorgd. Vervolgens zijn alle planologisch, juridische en civieltechnische voorbereidingswerkzaamheden namens de ontwikkelaar uitgevoerd. Betrokken van 2006 tot 2009.

Dit project is gereed.

 

Overige projecten:

Diverse andere projecten waaronder ontwikkeling van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen, grondexploitaties, milieueffectrapportages, selectieprocedures, gebiedsvisies, herontwikkelingsopgaven, contractvorming, projectmanagement en haalbaarheidsstudies sinds 1994.